Life integration proces opstelling (LIP)

De manier waarop je met jezelf kan verbinden,
zie je terug in hoe je de verbinding aangaat met anderen. 

LIP opstelling

Een LIP opstelling draait om de relatie met jezelf. Er worden geen familieleden opgesteld. 
Jouw levensfases/bewustszijnsfases krijgen een plek in de opstelling. 

We kennen in ons leven zeven bewustszijnsfases, van geboorte tot dood. In elk van deze fase kan trauma zijn ontstaan, dat wat je nu als volwassene tegenhoudt in het leven. 
Dit kan zich uiten op verschillende wijzes. Van lichamelijke klachten tot angst, onzekerheid, boosheid of geen contact kunnen maken met jouw gevoel. 

In de LIP opstelling worden de bewustzijnsfases in een kring opgesteld. 

Bewustszijnsfases

Alle zeven fases staan centraal voor een thema.

De eerste fase staat voor conceptie en geboorte. Jij als baby.
Centraal staat hierbij het welkom op deze wereld. Jouw eerste kennismaking met deze wereld.
Jouw moeder staat gelijk aan jouw wereld. In deze fase ben je samen één.
Een baby kan nog geen scheiding maken tussen zichzelf en moeder.

Voelde je dat je welkom was? Dat jouw moeder er voor jou kon zijn? Of was zij fysiek of geestelijk afwezig?

Je bent negen maanden in de buik een geweest met jouw moeder. Een geboorte kan al schokkend genoeg zijn.
Vervolgens ga je uitreiken naar haar liefde en warmte, door te huilen en geluidjes te maken. Als deze uitreiking niet werd beantwoordt, voelde je toen direct een tekort. Als baby kun je je dan onveilig voelen.

De tweede fase staat voor de kleuter en peuter fase. In deze fase ga je op ontdekking uit. Je leert dat jij en jouw moeder los van elkaar bestaan. Jouw eigen individu begint zich te vormen.
Jij gaat op zoek naar de grenzen. Kijken tot hoever je kunt gaan. Je onderzoekt hoe de wereld buiten jou werkt.

Voelde je dat je mocht ontdekken? Of werd je geremd? Of misschien werd er juist teveel van jou gevraagd?

Als er teveel van je gevraagd wordt in deze fase, dan kun je het plezier verliezen. Je ervaart druk om te moeten presteren. 
Word je geremd? Dan kan dat resulteren in een gebrek aan zelfstandigheid en angst.

De derde fase staat voor de puberteit. In deze fase ontwikkel je verder als individu.
Je bent al die tijd onderdeel geweest van de normen en waarden binnen jullie gezin, het familiesysteem. Nu kijk je verder dan dat.
Jouw vrienden krijgen meer invloed op jou. Je ontdekt hoe het is om onderdeel te zijn van andere groepen en een ander systeem.

Lieten jouw ouders je vrij in dit proces? Of trokken zij aan jou? 

Je ging je dan misschien wel afzetten om los te komen van het familiesysteem en de regels. Na dat afzetten wilde je ook de veiligheid ervaren om weer terug te keren bij jouw gezin. Maar mocht dat wel? Of wezen zij jou af?

De vierde fase staat voor jong volwassenheid. Je hebt meegemaakt hoe het is om onderdeel te zijn van meerdere groepen/systemen. Misschien start je zelf een nieuw systeem met een partner en wordt dit systeem uitgebreid met eventueel kinderen. 
In deze jong volwassenheid fase gedraag je je regelmatig als volwassene. 
Echter er zijn ook nog zaken die jou triggeren. Die jou raken. Vanuit trauma en ervaringen in de vorige levensfases. 
Je reageert dan kinderlijk op situaties. 

De meeste volwassene zitten in deze fase. 

De vijfde fase staat voor volwassene. Je hebt jou ontwikkelt tot individu. Je bent in staat keuzes te maken die voor jou goed zijn. 
Je staat op jouw eigen plek binnen de systemen en kunt het leven in haar volheid ervaren. 
Je reageert in situaties als volwassene en hierbij worden kindstukken niet geraakt. Je reageert uit liefde. 

De zesde fase staat voor bejaard. Je hebt alle fases doorlopen. 
Jouw leven is bijna voltooid. Je realiseert je dat het leven meer is dan alleen dit leven.
Je hebt jouw lessen geleerd. Je bent een leraar en kunt anderen jouw lessen doorgeven. 

De zevende fase staat voor dood. De cirkel is rond. Alles is één. Alles is goed. 

Opstelling

In deze opstelling onderzoeken we hoe jij als jong volwassene meer verbinding kunt maken met de jongere jij. Jouw innerlijk kind.
Je ontvangt inzicht over dat wat jouw innerlijke delen nodig hebben van jou als volwassene. 

Veelal wordt deze opstelling ingezet om naar achter te kijken, naar de fases die al hebben plaatsgevonden. Echter je kunt deze opstellingsvorm ook gebruiken om naar voren te kijken, naar de fases die nog komen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een angst of blokkade rondom ouderdom en dood. 

 

Meest gestelde vragen

1. Ik weet helemaal niets van mijn jeugd. Is deze opstelling dan iets voor mij?
Ja juist, want tijdens de opstelling werken we met het veld. In dit veld is alle informatie beschikbaar.
Dat wat jou tegenhoudt wordt vanzelf zichtbaar in de opstelling.
Je hoeft van tevoren niets te delen over jouw jeugd met mij en andere aanwezigen.

2. Waarom zou ik kiezen voor een LIP opstelling?
Als je merkt dat je als volwassene niet verder komt.
Of je wordt getriggert door gebeurtenissen. Jouw emoties hebben niet alleen te maken met deze gebeurtenis.
Ook als je weinig contact kunt maken met jouw gevoelens en emoties. Je leeft vooral in jouw hoofd.

3. Ik heb al vaker een familieopstelling gehad en naar de voorouderlijn gekeken. Is dit dan voor mij nodig?
Die beslissing mag je zelf nemen. Trauma zit op meerdere lagen. Niet alleen in de voorouderlijn, maar ook in jouw eigen ervaringen.
Je mag vertrouwen dat er altijd precies dat naar boven komt in de opstelling, wat jou helpt om verder te komen.

Iedere LIP opstelling geeft een ander beeld en nieuwe inzichten. Ook als je deze opstelling al eerder hebt meegemaakt.

4. Wat is het resultaat van de LIP opstelling? 
Er komt beweging in jou. Er is herkenning en erkenning voor die delen van jou, die mogelijk ‘weggestopt’ waren. Jouw liefde voor jezelf wordt vergroot. 
Bij systemisch werk wordt gewerkt met de onderstroom. Op onbewust niveau zet dit jouw proces in beweging. 

5. Hoe kan ik een LIP opstelling inplannen? 
Je kunt terecht bij elke opstellingendag of avond. Ik bied deze opstelling alleen in groepen aan. Mijn ervaring is dat de opstelling als krachtiger wordt ervaren in het werken met representanten/in een groep. 

Opstellingendag/avond

Tijdens een opstellingsavond of dag zijn er vraaginbrengers en representanten.

Van tevoren hebben wij een voorgesprek om jouw thema voor te bespreken. 
Je hoeft geen concrete vraag te hebben. Het is voldoende als je kunt benoemen waar je tegenaan loopt.

Na de opstelling geef ik je de mogelijkheid om een nagesprek in te plannen. 
Zo heb je de mogelijkheid om jouw vragen te stellen en kun ik je advies geven over hoe je de uitkomst van de opstelling 
kunt integreren in jouw leven. 

In de agenda vind je de mogelijkheden voor de opstellingsdagen en avonden. 
Of plan direct een voorgesprek in. Dan maken wij, vrijblijvend, kennis en kun je bekijken wat het beste past voor jou.